Skip to main content

Planktov značenje

šta znači Planktov

Na latinici: Definicija i značenje reči Planktov (od grčke reči: planktos koji luta tamo-amo, koji švrlja tamo-amo, plankton)biologija: „svet koji tumara", zajedničko ime za sve biljne i životinjske organizme koji žive u slobodnoj vodi na površini ili ispod same površine, a sami nemaju dovollo pokret-ne snage da se-opiru vodenim strujama nego ih ove nose; planktonska ekspedicija putovanje po moru radi proučavanje života i prirode života u moru;isto znači i bentos i nek-ton.

Reč Planktov sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. планктос који лута тамо-амо, који шврља тамо-амо, планктон) биол. „свет који тумара", заједничко име за све биљне и животињске организме који живе у слободној води на површини или испод саме површине, а сами немају доволло покрет-не снаге да се-опиру воденим струјама него их ове носе; планктонска експедиција путовање по мору ради проучавање живота и природе живота у мору; уп. бентос и нек-тон.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p