Skip to main content

Planografija značenje

šta znači Planografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Planografija (latinski planus ravan, od grčke reči: grapho pišem) štamparski proces kojim se izvesni uzorak štampa sa ravne površine.

Reč Planografija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. планус раван, грч. грапхо пишем) штампарски процес којим се извесни узорак штампа са равне површине.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p