Skip to main content

Planšeta značenje

šta znači Planšeta

Na latinici: Definicija i značenje reči Planšeta (fr. planchette) daščica; geome-tarska sprava, stolić za premeravanje; drveni ili koštani prutić u stezniku (mideru).

Reč Planšeta sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. планцхетте) дашчица; геоме-тарска справа, столић за премеравање; дрвени или коштани прутић у стезнику (мидеру).


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p