Skip to main content

Plantaža značenje

šta znači Plantaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Plantaža (fr. plantage) sađenje, zasađivanje; naročito: industrijskim i trgovačkim biljkama zasađeno i racionalno obrađiva-no zemljište u Americi, Indiji i dr. zemljama (kafom, šećernom trskom, pamukom, čajem, duvanom itd.).

Reč Plantaža sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. плантаге) сађење, засађивање; нарочито: индустријским и трговачким биљкама засађено и рационално обрађива-но земљиште у Америци, Индији и др. земљама (кафом, шећерном трском, памуком, чајем, дуваном итд.).


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p