Skip to main content

Planter značenje

šta znači Planter

Na latinici: Definicija i značenje reči Planter (fr. planteur) sadilac, zasađivač; sopstvenikplantaže u kolonijama; vrtar, gradinar, bapggovan.

Reč Planter sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. плантеур) садилац, засађивач; сопственикплантаже у колонијама; вртар, градинар, бапггован.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p