Skip to main content

Plasirati značenje

šta znači Plasirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Plasirati (fr. placer) namestiti, postaviti koga ili što, naći kome službu; ulagati, uložiti, dati novac na priplod ili u neko preduzeće; prodavati, prodati, nalaziti prođu.

Reč Plasirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. плацер) наместити, поставити кога или што, наћи коме службу; улагати, уложити, дати новац на приплод или у неко предузеће; продавати, продати, налазити прођу.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p