Skip to main content

Plasman značenje

šta znači Plasman

Na latinici: Definicija i značenje reči Plasman (fr. placement) nameštanje, sme-štanje u službu; davanje (ili: ulaganje) novca na priplod ili u neko preduzeće; uloženi novac; prodaja, prođa (neke robe); imati dobar plasman imati dobro mesto, imati dobru prođu, dobro se prodavati;^. plasiranje.

Reč Plasman sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. плацемент) намештање, сме-штање у службу; давање (или: улагање) новца на приплод или у неко предузеће; уложени новац; продаја, прођа (неке робе); имати добар пласман имати добро место, имати добру прођу, добро се продавати;^. пласирање.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p