Skip to main content

Plastičan značenje

šta znači Plastičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Plastičan (od grčke reči: plastikos, latinski plasticus) stvaralački, tvorački; uobličavan, oblikovan, obrazovan, koji daje oblik; uobli-čljiv, sposoban da primi i zadrži dani oblik (supr. elastičan), koji se upotrebljava za pravljenje lika, oblika, npr. pla-stična ilovača; koji deluje lepotom linija i oblika, živo opisan, prikazan kao da je živ, živopisan.

Reč Plastičan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пластикос, лат. пластицус) стваралачки, творачки; уобличаван, обликован, образован, који даје облик; уобли-чљив, способан да прими и задржи дани облик (супр. еластичан), који се употребљава за прављење лика, облика, нпр. пла-стична иловача; који делује лепотом линија и облика, живо описан, приказан као да је жив, живописан.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p