Skip to main content

Plastidul značenje

šta znači Plastidul

Na latinici: Definicija i značenje reči Plastidul (od grčke reči: plasso pravim, tvorim)biologija: najmanji organski delić života, osetljivi organski molekul (Hekl).

Reč Plastidul sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. плассо правим, творим) биол. најмањи органски делић живота, осетљиви органски молекул (Хекл).


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p