Skip to main content

Plastika značenje

šta znači Plastika

Na latinici: Definicija i značenje reči Plastika (od grčke reči: plasso uobličavam, oblikujem, obrazujem, latinski plastica) 2. pl.medicina: v. plastične sredstva.

Reč Plastika sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. плассо уобличавам, обликујем, образујем, лат. пластица) 2. пл. мед. в. пластичне средства.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p