Skip to main content

Plastike značenje

šta znači Plastike

Na latinici: Definicija i značenje reči Plastike (od grčke reči: plasso uobličavam, oblikujem, obrazujem, plastike se. techne) 1. pravljenje likova od neke mekane tvari, materije (ilovače, gipsa, voska itd.), vajanje, vajarstvo, vajarska dela

Reč Plastike sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. плассо уобличавам, обликујем, образујем, пластике се. тецхне) 1. прављење ликова од неке мекане твари, материје (иловаче, гипса, воска итд.), вајање, вајарство, вајарска дела


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p