Skip to main content

Plastilina značenje

šta znači Plastilina

Na latinici: Definicija i značenje reči Plastilina (od grčke reči: plasso,od italijanske reči: plastilina) veštačka zamena ilovače u vajanju: staklar-skom kitu slična masa od voska, oksida cinka, sumpora, ilovače i olivinskog ulja (kod nas u pogrešnoj upotrebi: plastelin).

Reč Plastilina sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. плассо, итал. пластилина) вештачка замена иловаче у вајању: стаклар-ском киту слична маса од воска, оксида цинка, сумпора, иловаче и оливинског уља (код нас у погрешној употреби: пластелин).


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p