Skip to main content

Plastograf značenje

šta znači Plastograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Plastograf (od grčke reči: plasso pravim, tvorim, plastos, grapho pišem) krivotvorilac, falsifikator spisa.

Reč Plastograf sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. плассо правим, творим, пластос, грапхо пишем) кривотворилац, фалсификатор списа.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p