Skip to main content

Plata značenje

šta znači Plata

Na latinici: Definicija i značenje reči Plata (iš. plata, od grčke reči: platyc širok) 1. srebro, srebrn novac (za razliku od belela,to jest bakrenog novca). plata (fr. plat, plate, od grčke reči: platys širok) 2. peskovita površina, pesak i kamenje pred pristaništima i ušćima reka.

Reč Plata sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (иш. плата, грч. платyц широк) 1. сребро, сребрн новац (за разлику од белела, тј. бакреног новца). плата (фр. плат, плате, грч. платyс широк) 2. песковита површина, песак и камење пред пристаништима и ушћима река.


Planina Planina je uzvišenje na Zemljinoj površini koje je nastalo kao rezulta...
Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Sve reči na slovo p