Skip to main content

Platan značenje

šta znači Platan

Na latinici: Definicija i značenje reči Platan (latinski platanus, od grčke reči: platys širok, platanos) bog. visoko i lepo drvo sa glatkom korom, koja se listato ljuspa i širokim, dlanastim lišćem, slično javoru, istočni javor (Platanus orientalis L.).

Reč Platan sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. платанус, грч. платyс широк, платанос) бог. високо и лепо дрво са глатком кором, која се листато љуспа и широким, дланастим лишћем, слично јавору, источни јавор (Платанус ориенталис Л.).


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p