Skip to main content

Platana značenje

šta znači Platana

Na latinici: Definicija i značenje reči Platana (pš. platina dei. od plata srebro, od od grčke reči: platys širok) 1. „srebarce", „malo srebro"; hen. metalni elemenat, redak, atomska masa 195,09, redni broj 78, znak Pt, boje kalajnobele ili čeličnosive, veoma duktilan i kovan, teško topljiv, spe-cifična težina 21,45, zbog postojanosti upotrebljava se za izradu hemijskog posuđa; pronađena 1736. u Brazilu, ima je naročito u Uralu. platana (fr. platine) 2. ploča na koju se oslanja ju svi delovi sata; metalna ploča kroz koju prolazi ključ u bravu.

Reč Platana sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (пш. платина деи. од плата сребро, од грч. платyс широк) 1. „сребарце", „мало сребро"; хен. метални елеменат, редак, атомска маса 195,09, редни број 78, знак Пт, боје калајнобеле или челичносиве, веома дуктилан и кован, тешко топљив, спе-цифична тежина 21,45, због постојаности употребљава се за израду хемијског посуђа; пронађена 1736. у Бразилу, има је нарочито у Уралу. платана (фр. платине) 2. плоча на коју се ослања ју сви делови сата; метална плоча кроз коју пролази кључ у браву.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p