Skip to main content

Platforma značenje

šta znači Platforma

Na latinici: Definicija i značenje reči Platforma (fr. plat-forme) ravan krov na građevini;voj. mesto na kome su namešteni topovi za uspešno dejstvo; odeljenje između spoljnog ulaza i ulaza u kupe (kod vagona, tramvaja, trolejbusa i autobusa); visoravan, zaravnjen vis; u vrtovima i parkovima: veštački napravljena zarav-njena uzvišica sa koje je lep izgled na bližu ili dalju okolinu; grac. uravnjeno mesto za temelj;figurativno: osnova čega, polazna tačka, misao ili pobuda kao pokretač i osnova neke delatnosti;isto znači i pletform.

Reč Platforma sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. плат-форме) раван кров на грађевини;вој. место на коме су намештени топови за успешно дејство; одељење између спољног улаза и улаза у купе (код вагона, трамваја, тролејбуса и аутобуса); висораван, заравњен вис; у вртовима и парковима: вештачки направљена зарав-њена узвишица са које је леп изглед на ближу или даљу околину; грац. уравњено место за темељ; фиг. основа чега, полазна тачка, мисао или побуда као покретач и основа неке делатности; уп. плетформ.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p