Skip to main content

Platinin amalgam značenje

šta znači Platinin amalgam

Na latinici: Definicija i značenje reči Platinin amalgam hen. platinina živa, jedinjenje platine i žive pomoću kojeg se vrši oblaganje pl atinom.

Reč Platinin amalgam sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: хен. платинина жива, једињење платине и живе помоћу којег се врши облагање пл атином.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p