Skip to main content

Platinirata značenje

šta znači Platinirata

Na latinici: Definicija i značenje reči Platinirata (šp. platina,od francuske reči: platiner) poplatiniti, oblagati platinom, popla-tinjavati.

Reč Platinirata sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (шп. платина, фр. платинер) поплатинити, облагати платином, попла-тињавати.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p