Skip to main content

Platinoid značenje

šta znači Platinoid

Na latinici: Definicija i značenje reči Platinoid (šp. platina, od grčke reči: eidos vid, oblik) slitina ili legura nikla, cinka, bakra i volframa (za žice električnih otpora).

Reč Platinoid sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (шп. платина, грч. еидос вид, облик) слитина или легура никла, цинка, бакра и волфрама (за жице електричних отпора).


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p