Skip to main content

Platnnotipija značenje

šta znači Platnnotipija

Na latinici: Definicija i značenje reči Platnnotipija (šp. platina, od grčke reči: typos otisak) u fotografiji: izrada pozitiva na hartiji natopljenoj kalijum-platin-hlo-ridom i gvozdenim oksid-oksalatom.

Reč Platnnotipija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (шп. платина, грч. тyпос отисак) у фотографији: израда позитива на хартији натопљеној калијум-платин-хло-ридом и гвозденим оксид-оксалатом.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p