Skip to main content

Platonizam značenje

šta znači Platonizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Platonizam (od grčke reči: Platon) fil. sistem Plato-nove filozofije, koja predstavlja vrhunac grčkog filozofskog mišljenja, naročito u pojmu ideje, u značenju hipoteze, logičke pretpostavke koja služi kao osnova shvatanju, uviđanju, te je i Galilej pošao od nje, nasuprot Aristotelu, u traženju prirodnih zakona; ideja je lo-gička pretpostavka koju iskustvo ili potvrđuje (ogledom, eksperimentom) ili odbacuje, takođe eksperimentom, merenjem. Merenjem proverena ideja jeste prirodni zakon. Po drugom shvatanju Platonove ideje one su transcendentna bića,to jest bića koja postoje van prostora i van vremena.

Reč Platonizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. Платон) фил. систем Плато-нове филозофије, која представља врхунац грчког филозофског мишљења, нарочито у појму идеје, у значењу хипотезе, логичке претпоставке која служи као основа схватању, увиђању, те је и Галилеј пошао од ње, насупрот Аристотелу, у тражењу природних закона; идеја је ло-гичка претпоставка коју искуство или потврђује (огледом, експериментом) или одбацује, такође експериментом, мерењем. Мерењем проверена идеја јесте природни закон. По другом схватању Платонове идеје оне су трансцендентна бића, тј. бића која постоје ван простора и ван времена.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p