Skip to main content

Platonski značenje

šta znači Platonski

Na latinici: Definicija i značenje reči Platonski (od grčke reči: Platon) fil. koji se tiče Platona, koji potiče od Platona, koji je u skladu sa njegovim učenjem; natčulni, savršen, idealan; fig, praktično nemoguć, neostvarljiva platonska ljubav, platonska republika.

Reč Platonski sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. Платон) фил. који се тиче Платона, који потиче од Платона, који је у складу са његовим учењем; натчулни, савршен, идеалан; фиг, практично немогућ, неостварљива платонска љубав, платонска република.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p