Skip to main content

Plauzibilav značenje

šta znači Plauzibilav

Na latinici: Definicija i značenje reči Plauzibilav (latinski plausibilis) vredan plje-skanja, zaslužan javnog odobravanja; prih-vatljiv, usvojljiv, verovatan, verodosto-jan.

Reč Plauzibilav sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. плаусибилис) вредан пље-скања, заслужан јавног одобравања; прих-ватљив, усвојљив, вероватан, веродосто-јан.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p