Skip to main content

Plazioliza značenje

šta znači Plazioliza

Na latinici: Definicija i značenje reči Plazioliza (od grčke reči: plasma tvorevina, lysis razlučenje, rastvaranje) rastvaranje ćelije u rastvoru gušće koncentracije, npr. u jačem rastvoru šećera, pri čemu spoljni gušći rastvor izvuče iz ćelije vodu, usled čega se protoplazma odvaja od ćelij-ske opne i skuplja u sredini ćelije kao lopta.

Reč Plazioliza sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пласма творевина, лyсис разлучење, растварање) растварање ћелије у раствору гушће концентрације, нпр. у јачем раствору шећера, при чему спољни гушћи раствор извуче из ћелије воду, услед чега се протоплазма одваја од ћелиј-ске опне и скупља у средини ћелије као лопта.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p