Skip to main content

Plazma značenje

šta znači Plazma

Na latinici: Definicija i značenje reči Plazma (od grčke reči: plasso obrazujem, uobličim, plasma tvorevina^ tvorevina, umetničko delo; med. tečnost krvi i limfe (proto-plazma); zeleni jaspis, vrsta bojadisanog kalcedona; fiz. materija u jonizovanom stanju.

Reč Plazma sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. плассо образујем, уобличим, пласма творевина^ творевина, уметничко дело; мед. течност крви и лимфе (прото-плазма); зелени јаспис, врста бојадисаног калцедона; физ. материја у јонизованом стању.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p