Skip to main content

Plazmogonija značenje

šta znači Plazmogonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Plazmogonija (od grčke reči: plasma tvorevina, gone rađanje, stvaranje)biologija: postanak organskih tvornih materija bez začeća i oplođavanja, što je danas, posle pronalaska mikroskopa i Pasterovih ^garića o bakterijama, samo joni hipoteza o postanku najprostijih živih bića.

Reč Plazmogonija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. пласма творевина, гоне рађање, стварање) биол. постанак органских творних материја без зачећа и оплођавања, што је данас, после проналаска микроскопа и Пастерових ^гарића о бактеријама, само јони хипотеза о постанку најпростијих живих бића.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p