Skip to main content

Plika značenje

šta znači Plika

Na latinici: Definicija i značenje reči Plika (od latinske reči: plića, polonica,od francuske reči: plique)medicina: poljačka kika, bolest kose usled nečistih sokova (u Poljskoj dosta česta, po čemu i dobila ime).

Reč Plika sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нлат. плића, полоница, фр. плиqуе) мед. пољачка кика, болест косе услед нечистих сокова (у Пољској доста честа, по чему и добила име).


Pliš somot, kadifa od pamuka, lana, jute ili vune, polusomot, polukadifa....
Plisirati nabirati, praviti nabore na ženskim haljinama. ...
Pliseza mašina za pravljenje nabora na tkaninama....
Plise pravilni nabori na ženskim haljinama, nabor, bora. ...
Pliocen geol. drugi, mlađi pododeljak neogena ili mlađeg tercijara, u čijim...
Plinta apx. četvrtasta ploča ; deo zida kuće od zemlje pa do visine poda p...
Sve reči na slovo p