Skip to main content

Plisirati značenje

šta znači Plisirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Plisirati (fr. plisser) nabirati, praviti nabore na ženskim haljinama.

Reč Plisirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. плиссер) набирати, правити наборе на женским хаљинама.


Pliš somot, kadifa od pamuka, lana, jute ili vune, polusomot, polukadifa....
Plisirati nabirati, praviti nabore na ženskim haljinama. ...
Pliseza mašina za pravljenje nabora na tkaninama....
Plise pravilni nabori na ženskim haljinama, nabor, bora. ...
Pliocen geol. drugi, mlađi pododeljak neogena ili mlađeg tercijara, u čijim...
Plinta apx. četvrtasta ploča ; deo zida kuće od zemlje pa do visine poda p...
Sve reči na slovo p