Skip to main content

Pliš značenje

šta znači Pliš

Na latinici: Definicija i značenje reči Pliš (nem. Plisch, eng. plush, latinski pilus vlas, dlaka) somot, kadifa od pamuka, lana, jute ili vune, polusomot, polukadifa.

Reč Pliš sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (нем. Плисцх, енг. плусх, лат. пилус влас, длака) сомот, кадифа од памука, лана, јуте или вуне, полусомот, полукадифа.


Pliš somot, kadifa od pamuka, lana, jute ili vune, polusomot, polukadifa....
Plisirati nabirati, praviti nabore na ženskim haljinama. ...
Pliseza mašina za pravljenje nabora na tkaninama....
Plise pravilni nabori na ženskim haljinama, nabor, bora. ...
Pliocen geol. drugi, mlađi pododeljak neogena ili mlađeg tercijara, u čijim...
Plinta apx. četvrtasta ploča ; deo zida kuće od zemlje pa do visine poda p...
Sve reči na slovo p