Skip to main content

Plikarija značenje

šta znači Plikarija

Na latinici: Definicija i značenje reči Plikarija (od latinske reči: plicaria)<5br. obična prečica (kao tobožnji lek protiv „poljačke kk-> ke");isto znači i plika.

Reč Plikarija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. плицариа)<5бр. обична пречица (као тобожњи лек против „пољачке кк-> ке"); уп. плика.


Pliš somot, kadifa od pamuka, lana, jute ili vune, polusomot, polukadifa....
Plisirati nabirati, praviti nabore na ženskim haljinama. ...
Pliseza mašina za pravljenje nabora na tkaninama....
Plise pravilni nabori na ženskim haljinama, nabor, bora. ...
Pliocen geol. drugi, mlađi pododeljak neogena ili mlađeg tercijara, u čijim...
Plinta apx. četvrtasta ploča ; deo zida kuće od zemlje pa do visine poda p...
Sve reči na slovo p