Skip to main content

Ploajirati značenje

šta znači Ploajirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ploajirati (fr. ployer, latinski plicare) saviti, savijati, prenijeti, slagati; vojska: izvesti (ili: izvoditi) pokret u cilju obrazovanje smaknute kolone.

Reč Ploajirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. плоyер, лат. плицаре) савити, савијати, пренијети, слагати; вој. извести (или: изводити) покрет у циљу образовање смакнуте колоне.


Plotun voj. četa polučeta ili vod pešaka koji po komandi, istovremeno okid...
Plonžirati gnjurati, zagnjuri-ti, roniti, zaron>avati;doj. otvor topovske cevi ...
Plombira zapečatiti olovom, udariti plombu na pop!iljku, vrata, sanduk i dr....
Plomberija livnica olova; livenje i prerađivanje olova; izrada olova; pečaćenj...
Plombaža zalivanje olovom; udaranje olovnog pečata ; ispunjavanje šupljih zu...
Plombe olovni pečat ili znak na paketima, vratima, sanducima, vagonima i d...
Sve reči na slovo p