Skip to main content

Plonžirati značenje

šta znači Plonžirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Plonžirati (fr. plonger) gnjurati, zagnjuri-ti, roniti, zaron>avati;doj. otvor topovske cevi oboriti naniže, pucati nadole.

Reč Plonžirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. плонгер) гњурати, загњури-ти, ронити, зарон>авати;дој. отвор топовске цеви оборити наниже, пуцати надоле.


Plotun voj. četa polučeta ili vod pešaka koji po komandi, istovremeno okid...
Plonžirati gnjurati, zagnjuri-ti, roniti, zaron>avati;doj. otvor topovske cevi ...
Plombira zapečatiti olovom, udariti plombu na pop!iljku, vrata, sanduk i dr....
Plomberija livnica olova; livenje i prerađivanje olova; izrada olova; pečaćenj...
Plombaža zalivanje olovom; udaranje olovnog pečata ; ispunjavanje šupljih zu...
Plombe olovni pečat ili znak na paketima, vratima, sanducima, vagonima i d...
Sve reči na slovo p