Skip to main content

Plombira značenje

šta znači Plombira

Na latinici: Definicija i značenje reči Plombira (fr. plomber) zapečatiti olovom, udariti plombu na pop!iljku, vrata, sanduk i dr.; zaliti (ili: zalivati, ispuniti) olovom; šupalj zub ispuniti olovom ili drugim metalom, nekom smesom (pogrešno: bloibirati).

Reč Plombira sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. пломбер) запечатити оловом, ударити пломбу на поп!иљку, врата, сандук и др.; залити (или: заливати, испунити) оловом; шупаљ зуб испунити оловом или другим металом, неком смесом (погрешно: блоибирати).


Plotun voj. četa polučeta ili vod pešaka koji po komandi, istovremeno okid...
Plonžirati gnjurati, zagnjuri-ti, roniti, zaron>avati;doj. otvor topovske cevi ...
Plombira zapečatiti olovom, udariti plombu na pop!iljku, vrata, sanduk i dr....
Plomberija livnica olova; livenje i prerađivanje olova; izrada olova; pečaćenj...
Plombaža zalivanje olovom; udaranje olovnog pečata ; ispunjavanje šupljih zu...
Plombe olovni pečat ili znak na paketima, vratima, sanducima, vagonima i d...
Sve reči na slovo p