Skip to main content

Plumbati značenje

šta znači Plumbati

Na latinici: Definicija i značenje reči Plumbati (latinski plumbum olovo) he«, spojevi (ili: jedinjenja) superoksida olova sa bazama

Reč Plumbati sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. плумбум олово) хе«, спојеви (или: једињења) супероксида олова са базама


Plutonistički koji je postao uticajem i dejstvom usijane Zemljine unutrašnjosti....
Plutonijum hen. radioak-tivni elemenat , redni broj 94, atomska masa 238 i 239...
Plutonizam kol. teorija po kojoj se stvaranje stena, pa i svih ostalih geološki...
Pluton l. mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka i Rimljana, vladalac ca...
Plutokratija vladavina bogatih , vlada novca; bogati ljudi, plutokrata....
Plutokrata onaj koji vlada, koji se održava na vlasti pomoću bogatstva ....
Sve reči na slovo p