Skip to main content

Plutonizam značenje

šta znači Plutonizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Plutonizam (latinski Pluto) kol. teorija po kojoj se stvaranje stena, pa i svih ostalih geoloških pojava, ne pripisuje samo dej-stvu vode, nego i uticaju Zemljine unutrašnjosti koja se još nije ohladila (za razliku od teorijeneltunizma, po kojoj su svi čvrsti sastavni delovi Zemlje postali jedino uticajem vode ili uz njenu pomoć).

Reč Plutonizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. Плуто) кол. теорија по којој се стварање стена, па и свих осталих геолошких појава, не приписује само деј-ству воде, него и утицају Земљине унутрашњости која се још није охладила (за разлику од теоријенелтунизма, по којој су сви чврсти саставни делови Земље постали једино утицајем воде или уз њену помоћ).


Plutonistički koji je postao uticajem i dejstvom usijane Zemljine unutrašnjosti....
Plutonijum hen. radioak-tivni elemenat , redni broj 94, atomska masa 238 i 239...
Plutonizam kol. teorija po kojoj se stvaranje stena, pa i svih ostalih geološki...
Pluton l. mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka i Rimljana, vladalac ca...
Plutokratija vladavina bogatih , vlada novca; bogati ljudi, plutokrata....
Plutokrata onaj koji vlada, koji se održava na vlasti pomoću bogatstva ....
Sve reči na slovo p