Skip to main content

Plutonijum značenje

šta znači Plutonijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Plutonijum (od latinske reči: plutonium) hen. radioak-tivni elemenat (transuran), redni broj 94, atomska masa 238 i 239, znak Ri; u prirodi ne postoji, već je dobiven veštački putem 1943—44. god. prilikom radioaktivnog raspadanja takođe veštačkim putem dobi-venoghemija: elementa neptunijuma; ima isključivo važnu primenu u dobivanju nuklearne energije.

Reč Plutonijum sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. плутониум) хен. радиоак-тивни елеменат (трансуран), редни број 94, атомска маса 238 и 239, знак Ри; у природи не постоји, већ је добивен вештачки путем 1943—44. год. приликом радиоактивног распадања такође вештачким путем доби-веног хем. елемента нептунијума; има искључиво важну примену у добивању нуклеарне енергије.


Plućno krilo Pluća su primarni organi respiratornog sistema u ljudi i mnogih drugih...
Plutonistički koji je postao uticajem i dejstvom usijane Zemljine unutrašnjosti....
Plutonijum hen. radioak-tivni elemenat , redni broj 94, atomska masa 238 i 239...
Plutonizam kol. teorija po kojoj se stvaranje stena, pa i svih ostalih geološki...
Pluton l. mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka i Rimljana, vladalac ca...
Plutokratija vladavina bogatih , vlada novca; bogati ljudi, plutokrata....
Sve reči na slovo p