Skip to main content

Plumbizam značenje

šta znači Plumbizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Plumbizam (latinski plumbum olovo)medicina: trovanje olovom,to jest parama i prašinom olova.

Reč Plumbizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. плумбум олово) мед. тровање оловом, тј. парама и прашином олова.


Plutonistički koji je postao uticajem i dejstvom usijane Zemljine unutrašnjosti....
Plutonijum hen. radioak-tivni elemenat , redni broj 94, atomska masa 238 i 239...
Plutonizam kol. teorija po kojoj se stvaranje stena, pa i svih ostalih geološki...
Pluton l. mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka i Rimljana, vladalac ca...
Plutokratija vladavina bogatih , vlada novca; bogati ljudi, plutokrata....
Plutokrata onaj koji vlada, koji se održava na vlasti pomoću bogatstva ....
Sve reči na slovo p