Skip to main content

Plumbum značenje

šta znači Plumbum

Na latinici: Definicija i značenje reči Plumbum (latinski plumbum) olovo; olovni pečat; olovna lopta; olovna cev.

Reč Plumbum sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. плумбум) олово; оловни печат; оловна лопта; оловна цев.


Plućno krilo Pluća su primarni organi respiratornog sistema u ljudi i mnogih drugih...
Plutonistički koji je postao uticajem i dejstvom usijane Zemljine unutrašnjosti....
Plutonijum hen. radioak-tivni elemenat , redni broj 94, atomska masa 238 i 239...
Plutonizam kol. teorija po kojoj se stvaranje stena, pa i svih ostalih geološki...
Pluton l. mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka i Rimljana, vladalac ca...
Plutokratija vladavina bogatih , vlada novca; bogati ljudi, plutokrata....
Sve reči na slovo p