Skip to main content

Pluralisti značenje

šta znači Pluralisti

Na latinici: Definicija i značenje reči Pluralisti (latinski pluralis množinski, u množini) 1. fil. pristalice i sledbenici pluralizma: Demokrit, Lajbnic, Herbart, Loce, Džems, Simel i dr.; 2. sopstvenici većeg broja imanja koja pripadaju položaju.

Reč Pluralisti sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. плуралис множински, у множини) 1. фил. присталице и следбеници плурализма: Демокрит, Лајбниц, Хербарт, Лоце, Джемс, Симел и др.; 2. сопственици већег броја имања која припадају положају.


Plućno krilo Pluća su primarni organi respiratornog sistema u ljudi i mnogih drugih...
Plutonistički koji je postao uticajem i dejstvom usijane Zemljine unutrašnjosti....
Plutonijum hen. radioak-tivni elemenat , redni broj 94, atomska masa 238 i 239...
Plutonizam kol. teorija po kojoj se stvaranje stena, pa i svih ostalih geološki...
Pluton l. mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka i Rimljana, vladalac ca...
Plutokratija vladavina bogatih , vlada novca; bogati ljudi, plutokrata....
Sve reči na slovo p