Skip to main content

Pluralitet značenje

šta znači Pluralitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Pluralitet (latinski pluralitas) množina, većina; pluralitas votorum (latinski pluralitas votorum) većina glasova.

Reč Pluralitet sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. плуралитас) множина, већина; плуралитас воторум (лат. плуралитас воторум) већина гласова.


Plutonistički koji je postao uticajem i dejstvom usijane Zemljine unutrašnjosti....
Plutonijum hen. radioak-tivni elemenat , redni broj 94, atomska masa 238 i 239...
Plutonizam kol. teorija po kojoj se stvaranje stena, pa i svih ostalih geološki...
Pluton l. mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka i Rimljana, vladalac ca...
Plutokratija vladavina bogatih , vlada novca; bogati ljudi, plutokrata....
Plutokrata onaj koji vlada, koji se održava na vlasti pomoću bogatstva ....
Sve reči na slovo p