Skip to main content

Pluralizam značenje

šta znači Pluralizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Pluralizam (latinski pluralis množinski, u množini) fil. postojanje množine, prisutnost množine; metafizičke pravac koji shvata stvarnost kao mnoštvo odvojenih i samostalnih načela, principa.

Reč Pluralizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. плуралис множински, у множини) фил. постојање множине, присутност множине; метафизичке правац који схвата стварност као мноштво одвојених и самосталних начела, принципа.


Plutonistički koji je postao uticajem i dejstvom usijane Zemljine unutrašnjosti....
Plutonijum hen. radioak-tivni elemenat , redni broj 94, atomska masa 238 i 239...
Plutonizam kol. teorija po kojoj se stvaranje stena, pa i svih ostalih geološki...
Pluton l. mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka i Rimljana, vladalac ca...
Plutokratija vladavina bogatih , vlada novca; bogati ljudi, plutokrata....
Plutokrata onaj koji vlada, koji se održava na vlasti pomoću bogatstva ....
Sve reči na slovo p