Skip to main content

Plus-elektricitet značenje

šta znači Plus-elektricitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Plus-elektricitet (latinski plus, od grčke reči: elektron)fizika: elektricitet koji se izaziva na staklu kad se ono tare svilom, pozitivna elektricitet, označava se znakom plus ( + ), za razliku od minus-elektrici-teta, tj. elektriciteta koji se izaziva u ovome slučaju na svili i to u podjednako} količini, ili na ebonitu i smo-lama kada se taru krznom, i koji se zove negativan elektricitet i označava znakom minus ( — ).

Reč Plus-elektricitet sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (лат. плус, грч. електрон) физ. електрицитет који се изазива на стаклу кад се оно таре свилом, позитивна електрицитет, означава се знаком плус ( + ), за разлику од минус-електрици-тета, тј. електрицитета који се изазива у овоме случају на свили и то у подједнако} количини, или на ебониту и смо-лама када се тару крзном, и који се зове негативан електрицитет и означава знаком минус ( — ).


Plućno krilo Pluća su primarni organi respiratornog sistema u ljudi i mnogih drugih...
Plutonistički koji je postao uticajem i dejstvom usijane Zemljine unutrašnjosti....
Plutonijum hen. radioak-tivni elemenat , redni broj 94, atomska masa 238 i 239...
Plutonizam kol. teorija po kojoj se stvaranje stena, pa i svih ostalih geološki...
Pluton l. mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka i Rimljana, vladalac ca...
Plutokratija vladavina bogatih , vlada novca; bogati ljudi, plutokrata....
Sve reči na slovo p