Skip to main content

Plus značenje

šta znači Plus

Na latinici: Definicija i značenje reči Plus (latinski plus) više; kat. znak za sabiranje ( + ); znak kojim se označava pozitivan broj ( + );fiz. znak za označavanjestozitav-nog elektriciteta, pola; višak, preostatak, veći iznos; nadmoćnost, prednost;suprotno: minus.

Reč Plus sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. плус) више; кат. знак за сабирање ( + ); знак којим се означава позитиван број ( + );физ. знак за означавањестозитав-ног електрицитета, пола; вишак, преостатак, већи износ; надмоћност, предност; супр. минус.


Plutonistički koji je postao uticajem i dejstvom usijane Zemljine unutrašnjosti....
Plutonijum hen. radioak-tivni elemenat , redni broj 94, atomska masa 238 i 239...
Plutonizam kol. teorija po kojoj se stvaranje stena, pa i svih ostalih geološki...
Pluton l. mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka i Rimljana, vladalac ca...
Plutokratija vladavina bogatih , vlada novca; bogati ljudi, plutokrata....
Plutokrata onaj koji vlada, koji se održava na vlasti pomoću bogatstva ....
Sve reči na slovo p