Skip to main content

Pluviograf značenje

šta znači Pluviograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Pluviograf (latinski pluvia kiša, od grčke reči: grapho pišem, beležim) pluviometar sa registod romanske reči:

Reč Pluviograf sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. плувиа киша, грч. грапхо пишем, бележим) плувиометар са регистром.


Plućno krilo Pluća su primarni organi respiratornog sistema u ljudi i mnogih drugih...
Plutonistički koji je postao uticajem i dejstvom usijane Zemljine unutrašnjosti....
Plutonijum hen. radioak-tivni elemenat , redni broj 94, atomska masa 238 i 239...
Plutonizam kol. teorija po kojoj se stvaranje stena, pa i svih ostalih geološki...
Pluton l. mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka i Rimljana, vladalac ca...
Plutokratija vladavina bogatih , vlada novca; bogati ljudi, plutokrata....
Sve reči na slovo p