Skip to main content

Pluviometar značenje

šta znači Pluviometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Pluviometar (latinski pluvia kiša, od grčke reči: metron merilo, mera) kišomer, sud koji se postavlja radi hvatanja atmosferski» taloga, da bi se posle moglo izmeriti koliko bi bio visok sloj vode na Zemljinoj površini kada se od količine koja je pala ne bi ništa upilo u zemlju, niti oteklo, niti isparilo; obrometar, hijetometar.

Reč Pluviometar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. плувиа киша, грч. метрон мерило, мера) кишомер, суд који се поставља ради хватања атмосферски» талога, да би се после могло измерити колико би био висок слој воде на Земљиној површини када се од количине која је пала не би ништа упило у земљу, нити отекло, нити испарило; оброметар, хијетометар.


Plućno krilo Pluća su primarni organi respiratornog sistema u ljudi i mnogih drugih...
Plutonistički koji je postao uticajem i dejstvom usijane Zemljine unutrašnjosti....
Plutonijum hen. radioak-tivni elemenat , redni broj 94, atomska masa 238 i 239...
Plutonizam kol. teorija po kojoj se stvaranje stena, pa i svih ostalih geološki...
Pluton l. mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka i Rimljana, vladalac ca...
Plutokratija vladavina bogatih , vlada novca; bogati ljudi, plutokrata....
Sve reči na slovo p