Skip to main content

Pogonijaza značenje

šta znači Pogonijaza

Na latinici: Definicija i značenje reči Pogonijaza (od grčke reči: pogon brada, pogonias bradat)medicina: bradatost; rastenje brade u žena.

Reč Pogonijaza sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. погон брада, погониас брадат) мед. брадатост; растење браде у жена.


Pogodak Izraz pogodak se koristi za udarac u cilj ili metu. Takođe se koristi ...
Pogonofil prijatelj, ljubitelj brade....
Pogonologija nauka o bradi, o bradatosti....
Pogonijaza med. bradatost; rastenje brade u žena....
Sve reči na slovo p