Skip to main content

Pogonologija značenje

šta znači Pogonologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pogonologija (od grčke reči: pogon, logfa) nauka o bradi, o bradatosti.

Reč Pogonologija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. погон, логфа) наука о бради, о брадатости.


Pogodak Izraz pogodak se koristi za udarac u cilj ili metu. Takođe se koristi ...
Pogonofil prijatelj, ljubitelj brade....
Pogonologija nauka o bradi, o bradatosti....
Pogonijaza med. bradatost; rastenje brade u žena....
Sve reči na slovo p