Skip to main content

Pozamenterija značenje

šta znači Pozamenterija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pozamenterija (nem. Posamenterie,od francuske reči: passementerie) 1. izrada gajtana, širita, traka i dr. za porube, opšivenih dugmeta, rojti, resa itd.; 2. radionica u kojoj se izrađuje ovakva roba.

Reč Pozamenterija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нем. Посаментерие, фр. пассементерие) 1. израда гајтана, ширита, трака и др. за порубе, опшивених дугмета, ројти, реса итд.; 2. радионица у којој се израђује оваква роба.


Pozicioni ugao ont. vidni ugao tj. ugao koji sklapaju prave povučeno od krajnjih tač...
Pozicioni rat voj. rat koji se vodi sa ranije utvrđenih položaja, rovovski rat, od...
Pozipiones kapcioze pl. prav. zapleteni, zamršeni, tugalji-vi stanovi, zapletena, zamrš...
Pozicija položaj, raspored, stanje; služba, mesto, nameštenje; voj. položaj, ...
Pozitura položaj tela, držanje tela, stav; zauzeti pozituru uzeti svečan ili...
Pozitron fiz. elementarna čestica pozitivnog elektri-citeta, pozitivni elekt...
Sve reči na slovo p