Skip to main content

Pozamenterija značenje

šta znači Pozamenterija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pozamenterija (nem. Posamenterie,od francuske reči: passementerie) 1. izrada gajtana, širita, traka i dr. za porube, opšivenih dugmeta, rojti, resa itd.; 2. radionica u kojoj se izrađuje ovakva roba.

Reč Pozamenterija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нем. Посаментерие, фр. пассементерие) 1. израда гајтана, ширита, трака и др. за порубе, опшивених дугмета, ројти, реса итд.; 2. радионица у којој се израђује оваква роба.


Pozajmiti Pojam pozajmiti znači uzeti nešto od nekoga ....
Pozvati Izraz zvati znači upućivanje nekome poziv . Poziv se može uputiti I te...
Poziv Poziv je imenica koja znači: a. molba ili traženje nekome da dođe, dau...
Požuriti Izraz požuriti se koristi kada tražimo od nekoga da bude brži, da zavr...
Pozdravite Pozdravite predstavlja način iskazivanja blagonaklonosti pri susretu i...
Pozicioni ugao ont. vidni ugao tj. ugao koji sklapaju prave povučeno od krajnjih tač...
Sve reči na slovo p