Skip to main content

Pozicioni ugao značenje

šta znači Pozicioni ugao

Na latinici: Definicija i značenje reči Pozicioni ugao ont. vidni ugaoto jest ugao koji sklapaju prave povučeno od krajnjih tačaka lika spoljašnjeg predmeta na mrežnja-či do odgovarajućih tačaka predmeta ;astr. pravac komponenata (sastavnica) dvojnih zvezda računa se od severa (0°) preko istoka (90°), juga (180°) i zapada (270°).

Reč Pozicioni ugao sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: онт. видни угао тј. угао који склапају праве повучено од крајњих тачака лика спољашњег предмета на мрежња-чи до одговарајућих тачака предмета ;астр. правац компонената (саставница) двојних звезда рачуна се од севера (0°) преко истока (90°), југа (180°) и запада (270°).


Pozicioni ugao ont. vidni ugao tj. ugao koji sklapaju prave povučeno od krajnjih tač...
Pozicioni rat voj. rat koji se vodi sa ranije utvrđenih položaja, rovovski rat, od...
Pozipiones kapcioze pl. prav. zapleteni, zamršeni, tugalji-vi stanovi, zapletena, zamrš...
Pozicija položaj, raspored, stanje; služba, mesto, nameštenje; voj. položaj, ...
Pozitura položaj tela, držanje tela, stav; zauzeti pozituru uzeti svečan ili...
Pozitron fiz. elementarna čestica pozitivnog elektri-citeta, pozitivni elekt...
Sve reči na slovo p