Skip to main content

Pozicioni ugao značenje

šta znači Pozicioni ugao

Na latinici: Definicija i značenje reči Pozicioni ugao ont. vidni ugaoto jest ugao koji sklapaju prave povučeno od krajnjih tačaka lika spoljašnjeg predmeta na mrežnja-či do odgovarajućih tačaka predmeta ;astr. pravac komponenata (sastavnica) dvojnih zvezda računa se od severa (0°) preko istoka (90°), juga (180°) i zapada (270°).

Reč Pozicioni ugao sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: онт. видни угао тј. угао који склапају праве повучено од крајњих тачака лика спољашњег предмета на мрежња-чи до одговарајућих тачака предмета ;астр. правац компонената (саставница) двојних звезда рачуна се од севера (0°) преко истока (90°), југа (180°) и запада (270°).


Pozajmiti Pojam pozajmiti znači uzeti nešto od nekoga ....
Pozvati Izraz zvati znači upućivanje nekome poziv . Poziv se može uputiti I te...
Poziv Poziv je imenica koja znači: a. molba ili traženje nekome da dođe, dau...
Požuriti Izraz požuriti se koristi kada tražimo od nekoga da bude brži, da zavr...
Pozdravite Pozdravite predstavlja način iskazivanja blagonaklonosti pri susretu i...
Pozicioni ugao ont. vidni ugao tj. ugao koji sklapaju prave povučeno od krajnjih tač...
Sve reči na slovo p